Nota prawna

Niniejsza strona internetowa nie służy do świadczenia usług doradztwa prawnego ani podatkowego.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. Nie stanowią one porady prawnej, opinii prawnej ani wykładni prawa.

Nie gwarantujemy, że treści zawarte na niniejszej stronie internetowej będą pozbawione błędów, kompletne i aktualne. Treści te mogą być niewyczerpujące lub ogólne i zwracać uwagę jedynie na najważniejsze lub najciekawsze kwestie. Ich celem nie jest kompleksowe opisanie zagadnień, które poruszają. Treści te w wielu przypadkach mają charakter autorski, czyli odzwierciedlają stanowisko autora, który je opracował. Stanowisko to może nie być zgodne z aktualną linią orzeczniczą czy oficjalnym stanowiskiem organów władzy publicznej.

Treści prezentowane na niniejszej stronie internetowej mogą nie podlegać aktualizacji wraz z upływem czasu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany opublikowanych treści w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w szczególności w razie zmiany stanu prawnego. Weryfikacja aktualności treści zawsze należy do użytkowników strony.

Materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej przygotowywane są w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, jednak należy pamiętać, że każdy stan faktyczny jest inny i zawsze wymaga indywidualnej konsultacji i porady prawnej.

Ponieważ treści zamieszczane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w konkretnej sprawie nie należy podejmować w oparciu o nie żądnych decyzji w indywidualnych sprawach – odpowiedzialność za wykorzystanie treści umieszczonych na niniejszej stronie internetowej w konkretnej sprawie ponosi czytelnik strony.

Zalecamy, aby w indywidualnych sprawach, zwłaszcza wymagających wiedzy specjalistycznej, zawsze zwracali się Państwo do profesjonalistów o indywidualne porady prawne.